side

Terms & Conditions

Tällä verkkosivustolla (”sivusto”) olevan materiaalin toimittaa FinTech Corporate. (”FinTech Corporate”) on palvelu sen käyttäjille ja sitä voidaan käyttää informatiivisiin tarkoituksiin vain alla olevien varausten mukaisesti. Lataamalla materiaalia tältä sivustolta tai muuten käyttämällä sivustoa, käyttäjä (”sinä”) hyväksyy nämä käyttöehdot (”sopimus”). Jos et hyväksy niitä, älä käytä sivustoa tai lataa siitä mitään materiaalia. Hyväksyt, että tämä sopimus ((tai jos olet käyttäjä, joka on rekisteröitynyt tällä sivustolla (”rekisteröity käyttäjä”), kaikki rekisteröintiprosessiin sisältyvät varaukset)), on täydellinen ja yksinomainen lausunto FinTech Corporatein ja sinun välisestä sopimuksesta , joka korvaa kaikki suulliset tai kirjalliset sopimukset tai aikaisemmat viestit ja kaikki muut tämän sopimuksen aiheeseen liittyvät viestit sinun ja FinTech Corporatein välillä.

FINTECH CORPORATE VOI TARKISTAA TÄTÄ SOPIMUSTA MILLOIN TAHANSA PÄIVITTÄMÄLLÄ TÄMÄN JULKAISUN. KULLOINKIN VOIMASSA OLEVAT KÄYTTÖEHDOT TULEE AJOITTAIN TARKASTAA TÄLTÄ SIVULTA, KOSKA NE OVAT KÄYTTÄJÄÄ SITOVIA. NÄIDEN KÄYTTÄEHTOJEN TIETYT VARAUKSET VOIDAAN KORVATA ERITYISILLÄ LAILLISILLA ILMOITUKSILLA TAI ERITYISEHDOILLA TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVILLA SIVUILLA.

YLEISTÄ:

Tämä sivusto toimii foorumina, jonka avulla voi hakea ja tunnistaa tiettyjä ohjelmistojen ja palveluiden toimittajia (”toimittajat”). FinTech Corporate ei hallinnoi minkään toimittajan tuotteiden tai palveluiden (”tuotteet”) toimittamisen ajoitusta tai toimitustapaa, eikä takaa minkään tapahtuman toteutumista. FinTech Corporate voi milloin tahansa kieltäytyä tarjoamasta sivustoon liittyviä palveluita kenelle tahansa oman harkintansa mukaan.

TAVARAMERKKITIEDOT:

FinTech Corporate® on Headley Media Technology Division Ltd tavaramerkki asiantuntija- ja ammattilaisille tarkoitettuihin arviointipalveluihin, tarkemmin verkkopalveluihin, joiden avulla mahdolliset ostajat saavat lisätietoja tuotteista ja palveluista. Kaikki muut tällä sivustolla olevat tuotemerkkien, tuotteiden, palveluiden ja prosessien nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. FinTech Corporate -tavaramerkkejä voi käyttää julkisesti vain FinTech Corporatein kirjallisella luvalla. FinTech Corporate -tavaramerkkien oikeudenmukainen käyttö mainonnassa ja FinTech Corporate -tuotteiden myynninedistäminen edellyttää asianmukaista mainintaa. Tuotteeseen, palveluun tai prosessiin viittaaminen tai sen käyttö ei tarkoita FinTech Corporatein suositusta, hyväksyntää, kytköstä tai sponsorointia kyseiselle tuotteelle, palvelulle tai prosessille.

YHDEN KOPION LISENSSI:

Jos tällä sivustolla ei toisin ilmoiteta, tällä sivustolla löytyviä tietoja tai ohjelmistoja (”materiaaleja”) voi ladata rajoitetun määrän kopioita vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen sisäiseen käyttöön ellei FinTech Corporate ole nimenomaisesti antanut siihen kirjallista lupaa tai yksittäisten materiaalien mukana toimitettujen lisenssiehtojen mukaisesti. Tämä on lisenssi, ei omistusoikeuden siirto, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia: on kiellettyä: (a) käyttää mitään automatisoitua prosessia tai ohjelmistorobottia katsomaan, lataamaan, tulostamaan tai muuten käyttämään sisältöä miltään FinTech Corporate -sivustolta. (b) käyttää mitään sivustoja tai sisältöä minkään tuotteiden, ratkaisujen tai palvelujen myymiseksi yrityksille, joilla on luetteloita tai sisältöä sivustojen sisällössä, (c) muokata materiaaleja tai käyttää niitä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen esitykseen, suoritukseen, myyntiin tai vuokraukseen, mukaan lukien rajoituksetta materiaalien julkaiseminen millekkään verkkotietokoneelle tai lähettäminen millekkään medialle; (d) purkaa, muuntaa tai hajottaa ohjelmistomateriaalia paitsi ja vain siinä laajuudessa kuin sovellettava laki sen sallii; (e) poistaa mitään tekijänoikeuksia tai muita yksinoikeudellisia ilmoituksia materiaaleista; (f) siirtää materiaaleja toiselle henkilölle. Suostut estämään materiaalien luvattoman kopioinnin. FinTech Corporate pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä sopimuksessa.

MATERIAALIEN OMISTUSOIKEUDET:

Tämä sivusto ja siinä olevat materiaalit ovat tekijänoikeuksien alaisia ja niitä suojaavat maailmanlaajuiset tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeuksia koskevat lait ja sopimukset, eikä niitä saa kopioida, jäljentää, muokata, julkaista, ladata, lähettää, välittää tai jakaa millään tavalla ilman FinTech Corporatein etukäteen saamaa kirjallista lupaa. Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti mainittua, FinTech Corporate ja sen toimittajat eivät myönnä suoraan, välillisesti tai muutoin mitään patentti-, tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai liikesalaisuuteen perustuvia oikeuksia. FinTech Corporate voi myöntää muita oikeuksia kirjallisesti tai sisällyttää niitä muualle materiaaliin. SALASANAT: Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, FinTech Corporate myöntää sinulle tietyt salasanat ja käyttäjätunnukset pääsyyn tietyille sivuston alueille. Sitoudut olemaan paljastamatta sinulle myönnettyjä salasanoja ja käyttäjätunnuksia kolmansille osapuolille.

KÄYTTÖOIKEUDEN IRTISANOMINEN:

Jos rikot jotain tämän sopimuksen käyttöehtoja, FinTech Corporate voi oman harkintansa mukaan (a) keskeyttää käyttöoikeudet tietyille sivuston alueille tai (b) irtisanoa käyttöoikeudet tietyille sivuston alueille. Se, johtaako rikkomus keskeyttämiseen tai irtisanomiseen, riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien, ilman rajoituksia, rikkomuksen vakavuudesta, mahdollisista haitoista muille käyttäjille tai FinTech Corporate -yritykselle ja siitä, toistuuko rikkomus tai korjataanko se. Jos FinTech Corporate keskeyttää tai irtisanoo käyttöoikeudet FinTech Corporate -sivustolle, niin FinTech Corporate ilmoittaa asiasta 24 tunnin kuluessa kyseisestä päätöksestä. Irtisanomisen yhteydessä materiaalit tulee tuhota heti ja kaikki tässä mainitut lisenssit päättyvät välittömästi.

VASTUUVAPAUSILMOITUS:

TÄMÄ SIVUSTO JA KAIKKI MATERIAALIT TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA ILMOITETTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA. FINTECH CORPORATE JA/TAI SEN VASTAAVAT TOIMITTAJAT KIELTÄVÄT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FINTECH CORPORATE TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, TALOUDELLISET TAPPIOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS TAI TIETOJEN MENETYS), JOTKA JOHTUVAT MATERIAALIEN TAI SIVUSTON KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA FINTECH CORPORATEILLE ILMOITETAAN SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA FINTECH CORPORATE TAI SEN HALLITUKSEN JÄSENET, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVISTÄ TAI SIITÄ JOHTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, VAATIMUKSESTA TAI TOIMINNASTA NIIDEN MUODOSTA RIIPPUMATTA, JOTKA YLITTÄVÄT (A) YHTIÖLLE MAKSETUN SUMMAN (JOS MITÄÄN) TAI (B) SATA DOLLARIA ($100, 00).

Koska joillakin lainkäyttöalueilla kielletään vastuun poissulkeminen tai rajoittaminen välillisistä tai satunnaisista vahingoista, yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua. Rajoittamatta edellä mainittua sinun tulee olla tietoinen siitä, että materiaalit voivat sisältää virheitä, puutteita, epätarkkuuksia tai vanhentuneita tietoja. FinTech Corporate ei anna minkäänlaisia materiaalien täydellisyyttä, oikeellisuutta, riittävyyttä, ajantasaisuutta tai luotettavuutta koskevia vakuuksia, eikä se ole vastuussa edellä mainituista puutteista. FinTech Corporate ei sitoudu päivittämään materiaaleja.

VAPAUTUS:

FinTech Corporate ei ole osapuoli missään todellisessa sitoumuksessa toimittajien ja sinun välillä. Siitä johtuen FinTech Corporate ei hallitse toimittajien tai heidän palvelujensa laatua, turvallisuutta tai laillisuutta. Olet täysin vastuussa kaikista tilisi kautta suoritetuista toimista sivuston käytön yhteydessä. FinTech Corporate ei voi eikä hallitse sitä, suorittavatko toimittajat palvelunsa tai muut velvoitteensa vai eivät. Lisäksi ei ole kaupallisesti kohtuullista, että FinTech Corporate todentaa toimittajat, eikä FinTech Corporate voi vahvistaa, että kukin toimittaja on kuka se esittää olevansa. FinTech Corporate kehottaa kehittämään turvallisia liiketoimintatapoja käytettäessä Internetiä. FinTech Corporate kannustaa myös kommunikoimaan suoraan verkkosivuston toimittajien kanssa, joka auttaa arvioimaan, kenen kanssa on tekemisissä. Vapautat FinTech Corporatein (ja sen edustajat ja työntekijät) kaikista vaatimuksista saamisista ja vahingoista (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, todellisista, seurauksellisista, erityisistä, rangaistavista ja satunnaisista vahingoista), tunnetuista ja tuntemattomista, epäillyistä ja odottamattomista, ilmoitetuista ja ilmoittamattomista, jotka johtuvat suhteista toimittajiin tai niiden tarjoamiin palveluihin tai toimittajan toimiin tai laiminlyönteihin. FinTech Corporate ei missään tapauksessa ole vastuussa oikeustoimista, joita kyseiset toimittajat ovat nostaneet sinua vastaan.

KÄYTTÄJÄN LÄHETYKSET:

Kaikkea tälle sivustolle lähettyä materiaalia, aineistoa, tietoa tai muita viestejä pidetään ei-luottamuksellisena ja ei-omistusoikeudellisena (”viestintänä”). FinTech Corporateilla ei ole velvollisuuksia viestintään nähden, edellyttäen, että henkilökohtaisia tunnistetietoja käsitellään alla esitetyllä tavalla. FinTech Corporate ja sen edustajat voivat vapaasti kopioida, luovuttaa, levittää, sisällyttää ja muuten käyttää viestintää ja kaikkia siihen sisältyviä tietoja, kuvia, ääntä, tekstiä ja muita asioita kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että henkilökohtaisia tunnistetietoja on käsitelty alla esitetyllä tavalla. Tälle sivustolle tai siltä on kiellettyä lähettää tai välittää mitään lainvastaista, uhkaavaa, herjaavaa, loukkaavaa, säädytöntä, pornografista tai muuta materiaalia, joka loukkaa mitä tahansa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

HENKILÖKOHTAISTEN TUNNISTETIETOJEN KÄYTTÖ:

Henkilökohtaisia tunnistetietoja, jotka luovutetaan FinTech Corporate -sivustolle lomakkeiden kautta käsitellään FinTech Corporate -sivustolla olevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Ilmoitat, että olet lukenut tietosuojakäytännön ja ymmärtänyt sen.

LINKIT MUILLE SIVUSTOILLE: Tällä verkkosivustolla olevat linkit voivat ohjata sinut pois FinTech Corporate -sivustolta ja siirtymään muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole FinTech Corporatein hallinnassa, eikä FinTech Corporate ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, sen oikeellisuudesta tai muusta näkökohdasta. FinTech Corporate pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa linkin tai linkitysohjelman milloin tahansa. FinTech Corporate ei tue yrityksiä tai tuotteita, joihin se linkittää, ja pidättää oikeuden sellaiseen merkintään verkkosivustollaan. Jos käytät jotakin tähän sivustoon linkitetyistä kolmansien osapuolten sivustoista, teet niin täysin omalla vastuullasi.

KORVAUKSET:

Sitoudut täten omalla kustannuksellasi korvaamaan ja puolustamaan FinTech Corporateia ja myönnät sille vastuuvapauden koskien menetyksiä, maksuja, vahingonkorvauksia, vastuuta tai kustannuksia, jotka aiheutuvat tai liittyvät mihin tahansa kolmannen osapuolen vaatimukseen, kanteeseen tai väitteeseen FinTech Corporateia vastaan, joka perustuu tai liittyy (a) riitaan sinun ja toimittajan välisen sopimuksen ehdoista tai liittyy minkä tahansa tavaroiden/palveluiden ostoon ja myyntiin, (b) sopimusehtojen rikkomukseen tai (c) sinun tai toimittajan toimiin, jotka rikkovat mitä tahansa lakia, määräyksiä tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

MUUTA:

FinTech Corporate hallinnoi tätä sivustoa toimistoistaan Yhdysvalloissa. FinTech Corporate ei esitä, että sivuston materiaalit ovat sopivia tai saatavissa käytettäväksi muissa paikoissa, ja niiden käyttö alueilta, joilla niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Henkilöt, jotka käyttävät tätä sivustoa muualta, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Materiaalien käyttö tai vienti Yhdysvaltain vientilakien ja -säädösten vastaisesti on kielletty.

TÄMÄ SOPIMUS ON LAADITTU JA SIIHEN SOVELLETAAN NEW YORKIN OSAVALTION LAKIEN MUKAISESTI OTTAMATTA HUOMIOON SEN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ. SOPIJAPUOLET SUOSTUVAT, ETTÄ TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TOIMET JA VÄLIMIESMENETTELYT KÄSITELLÄÄN YKSINOMAISESTI TOIMIVALTAISESSA LIITTOVALTION TAI OSAVALTION OIKEUSISTUIMESSA, JOKA SIJAITSEE NEW YORK CITYSSÄ, NEW YORKISSA, YHDYSVALLOISSA.

Jos jotakin tämän sopimuksen määräystä pidetään jostakin syystä täytäntöönpanokelvottomana tai pätemättömänä, tätä sopimusta tulkitaan siten, kuin sellaista määräystä ei olisi tässä sopimuksessa. Tästä sopimuksesta johtuvia kanteita ei voi nostaa yli kahden vuoden kuluttua siitä, kun kanteen syy on tapahtunut. Tätä sopimusta tai sen oikeuksia tai velvoitteita ei voi luovuttaa ilman FinTech Corporatein etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja mikään tällainen luovutusyritys on mitätön. Jollei edellä esitetystä muuta johdu, tämän sopimuksen ehdot siirtyvät sitovasti laillisille seuraajille, laillisille edustajille ja osapuolten siirronsaajille. Huolimatta mistään muusta tässä päinvastoin esitetystä, sinun ja FinTech Corporatein välinen suhde on itsenäinen urakoitsijasuhde, eikä mitään tässä olevaa tulkita tarkoittavan kumppanuutta, yhteisyritystä, franchising-, työsuhde- tai muun edustajasuhdetta osapuolten kesken. Jos jokin tämän sopimuksen määräys julistetaan pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, tällainen määräys on tehoton vain tällaisen pätemättömyyden laajuudessa, niin että kyseisen määräyksen muu osa ja muut tämän sopimuksen määräykset pysyvät voimassa. Materiaalit toimitetaan ”RAJOITETUILLA OIKEUKSILLA”. "